İkinci sıklıkta görülen non-Hodgkin lenfoma alt tipi olup yavaş ilerleyen non-Hodgkin lenfomalar arasında en sık görülen tipidir. Genel olarak foliküler lenfoma ağrısız bir seyir izler ve çoğu hasta yaygın hastalığa rağmen semptom göstermez. Bundan dolayı da hastaların büyük çoğunluğu ileri evrede tanı alırlar.

 

Tanı

Tanı için mutlaka eksizyonel lenf nodu biyopsisi tercih edilmelidir. Histolojik sınıflama, Dünya Sağlık Örgütünün 2008’de güncellediği sınıflama kriterine göre yapılmalıdır.

Sınıflama ve evreleme detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Genel olarak yavaş bir seyir izlediği bilinen bu hastalık agresif lenfomaya da dönüşebilir. Daha önce de bahsedildiği gibi semptom göstermediği için hastaların büyük kısmı ileri evrede tanı almaktadır. Tanı yaşının yüksek olması ve olası ek hastalıkların varlığı tedavi kararını etkileyebilecek diğer etkenlerdir. Foliküler Lenfoma tedavisi hastalığın ilerlemesine ve yayılmasına göre planlanmaktadır. Ancak, tedavi kararı yalnızca hastalık evresiyle değil, hastalık semptomlarına göre de olmalıdır.  

 

REFERANSLAR

1- Barekman CL, Aguilera NS, Abbondanzo SL (July 2001). "Low-grade B-cell lymphoma with coexpression of both CD5 and CD10. A report of 3 cases"Arch. Pathol. Lab. Med.125 (7): 951–3.

2- Dreyling, M., et al., Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol, 2014. 25 Suppl 3: p. iii76-82.

3- Bosga-Bouwer AG, van Imhoff GW, Boonstra R, et al. (February 2003). "Follicular lymphoma grade 3B includes 3 cytogenetically defined subgroups with primary t(14;18), 3q27, or other translocations: t(14;18) and 3q27 are mutually exclusive"Blood 101 (3): 1149–54.

4- Cheson, B.D., et al., Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol, 2014. 32(27): p. 3059-68.

5- Lister TA, Crowther D, Sutcliffe SB; et al. (November 1989). "Report of a committee convened to discuss the evaluation and staging of patients with Hodgkin's disease: Cotswolds meeting"J. Clin. Oncol. 7 (11): 1630–6.

6- Lymphoma, Follicular at eMedicine. http://emedicine.medscape.com/article/203268-overview

7- Sehn LH, Fenske TS, Laport GG. Follicular lymphoma: prognostic factors, conventional therapies, and hematopoietic cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2012;18(1 Suppl):82-91.

8- Dreyling M; ESMO Guidelines Working Group. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010;21(Suppl 5):181-183.