Onkoloji; vücutta varolan tümörlerin oluşumu, nedenleri, tanısı, tedavisi ve kalıtımla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Kanserli hücreleri incelediği gibi kanserli olmayan hücreleri de inceler. Bu durum onkolojinin ilgilendiği dalları genişletir. Kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen Kemoterapi uygulamalarını inceleyen tıbbi onkoloji aynı zamanda kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da inceler.

Temelde bir bilim dalı olarak ifade edilen onkoloji, hücrelere yönelik inceleme gerçekleştirmektedir. Kanserli olan hücrelerin oluşumundan kalıtımla ilişkisine kadar pek çok durumun araştırılması esas alınır. Temelde ise vücutta oluşan tümörlerin incelenme dalıdır.

Meme, akciğer, kolon, mesane ve cilt gibi birçok alandaki incelemelerin yanı sıra beyin tümörlerine yönelik incelemelere onkoloji dalı altında yer verilir. İlk başta kanserli hücre ya da tümöre yönelik oluşum nedenlerine göz atılır. Tanı ve tedavi evrelerine geçilir. Aynı zamanda katılımla ilişkisi olup olmadığı da incelemeler neticesinde ortaya çıkarılır. Tüm bu evrelerin devamında ise kemoterapi uygulamalarına geçilmektedir.

Tıbbi Onkoloji Nedir?

Belirtilerin ortaya çıkması ile beraber hastaların onkoloji alanında incelenmesi esas alınır. Bu aşamada kanser taraması için tıbbı onkoloji dalı devreye girmektedir. Sadece kanser taramasına yönelik işlemlere yer verilmez , aynı zamanda;

  • Kemoterapi uygulamalarını analiz etmektedir.
  • Kanserdan korunma uygulamalarını da incelemektedir.
  • Erken tanı uygulamalarına yönelik ciddi çalışmalara imza atılmıştır.