Kuruluşumuz

1 Ekim 1896 yılında standart ilaçların endüstriyel olarak üretiminin hastalıklar ile mücadelede önemli bir avantaj olacağını ilk fark eden kişilerden biri olan Fritz Hoffman – La Roche tarafından kurulduk.

 

Fritz
Vizyoner kurucumuz Fritz Hoffman–La Roche, ilk kuruluşumuzdan başlayarak şirketi yenilikçiliğe odaklı ve uluslararası niteliğe sahip bir şirket olmaya yöneltti. Çok uluslu platformlarda var olma niteliğimiz bize dünya üzerindeki her bölgede ihtiyaçları farkedebilme ve sağlık çözümlerimizi sunabilme şansı vermektedir. 

 

Ortak geleceğimiz için keşfediyoruz

Araştırma odaklı bir sağlık hizmetleri şirketi olarak, hastalara ve sağlık profesyonellerine önemli faydalar sağlayabilecek ürün ve hizmetleri keşfetmekte, geliştirmekte ve sunmaktayız. Bu yelpaze hastalıkların erken teşhisinden korunmaya, teşhise, tedaviye ve tedavi sonrası takibe kadar uzanmaktadır. Günümüzde yaklaşık 81.000 kişiyi istihdam ediyor ve ürünlerimizi 139 ülkede satışa sunuyoruz. 

 

Tarihçe

 

Sağlık spektrumunda baştan aşağıya yenilikçilik

Hastalar için maksimum fayda sağlamak amacıyla; erken teşhisten hastalıktan korunmaya, teşhise, tedaviye ve izleme aşamasına kadar sağlık sisteminin bütününe entegre bir yenilikçilik yaklaşımını sürdürmekteyiz. Bu alanlar doğal yollarla birbirleriyle ilişkilendirilmek suretiyle gelecekte hastalara daha etkin, daha güvenli ve daha etkin maliyetli sağlık hizmeti sunabilecek şekilde bütünleşeceklerdir. 

 

Klinik faydalara sahip ürünler

Roche olarak bizler kaynaklarımızı İlaç ve Diagnostik gibi iki yoğun araştırma yapılan alana tahsis etmiş durumdayız. Bu faaliyetler arasında önceliği karşılanmamış tıbbi gereksinimlerin bulunduğu alanlara veriyoruz. Buradaki amaç halihazırda mevcut olan seçeneklerin henüz sağlayamadığı yeni ve gelişmiş ilaçları, teşhis yöntemlerini ve hizmetleri sunabilmektir. Bu nedenle; 2009 yılında 9.9 milyar İsviçre Frangı gibi araştırma ve geliştirmeye yaptığımız yoğun yatırım gelecekte de devam edecektir.

 

"Henüz çözümlenmemiş sağlık sorunları için yüksek kaliteli çözümler yaratmak, üretmek ve pazara sunmak” misyonuyla hareket eden Roche’un ana faaliyet alanları ilaç ve diagnostik olup, Türkiye’de de aynı alanlarda hizmet vermektedir.

Türkiye'deki yolculuğuna 1958 yılında başlayan Roche İlaç; onkoloji, hematoloji, viroloji, diyaliz, transplantasyon, romatoloji ve osteoporoz alanlarındaki hastalıkların tedavisine yönelik benzersiz ürünleriyle Türk hekimlerine ve hastalarına dünya ile aynı anda yenilikçi çözümler sunmaktadır.

 

  • 1958 - Zekai Tülüveli, M.Strohmeyer, Mustafa Yalçınkaya
  • 1961 - Veteriner ilaçları pazarına girmeye karar veren Roche, ilk çalışmalarına başlar.
  • 1970 - Antibiyotik alanına giriş yapılır.

 

Roche’un küresel uzmanlık ve deneyimi ışığında, 1991 yılında Türkiye'de öncü sağlık firmalarından biri olma hedefiyle yola çıkan Roche Diagnostik, Merkezi & Hastabaşı Tanı Çözümleri, Moleküler Çözümler ve Diyabet alanlarında yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı, profesyonel ve kişisel kullanıma yönelik cihazları, biyokimya, hormon, genetik, moleküler ve kanser test portföyü ile hastaların yaşamlarını iyileştirmektedir.

 

  • 1996 - 100. yıl projeleri kapsamında, Çocuklarda Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi (RO-Codec) Araştırması geliştirilir. Çocukluk döneminde görülen kronik hastalıkların sıklığı taranır.
  • 2000 - Deprem sonrası Adapazarı Sağlık Ocağı açılır.

 

Roche, Türkiye’de, bugüne kadar olduğu gibi, global anlayışıyla ve yerel yaratıcı çözümleriyle sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmeye devam edecektir.

 

2008
2008 - Merkez ofis Maslak Uniq'e taşınır.

 

Bugün neredeyiz

İlaç ve  Diagnostik gibi iki temel alana odaklanmış olan Roche bugün dünyanın önde gelen sağlık hizmeti şirketleri arasında yer almaktadır.

 

Hastalara ve Müşterilere Hizmet

Roche’un temel amacı hastaların ve müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmektir.  Bu, hastalarla ve müşterilerle yakın temasta olmak, onların söylediklerine kulak vermek yoluyla sorunlarına çözüm üretebilmeyi ve hatta gelecekteki ihtiyaçlarını önceden görebilmeyi de içinde barındırmaktadır.

 

Roche olarak bizler Diagnostik ve İlaç gibi iki yoğun araştırma yapılan alana odaklanmış durumdayız. Sözkonusu kurumsal faaliyetlerimiz arasında, tecrübelerimizle fark yaratabileceğimizi bildiğimiz ve henüz karşılanmamış gereksinimlerin bulunduğu alanlara öncelik veriyoruz. Amacımız mevcut seçeneklerin ötesinde belirgin faydalar sunabilecek yeni ilaçlar, teşhis yöntemleri ve hizmetler üretmektir.

 

Yenilikçilik Odaklı

Yenilikçilikten kastımız hastaların yaşamlarına sağlık, kalite ve süre katacak iyileştirici dokunuşları getirecek, medikal olarak farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin yaratılması ve ticari hayata sunulmasıdır.

 

Araştırma

 

Araştırma odaklı bir şirket olarak ürünlerimizi geliştirirken en son teknolojilerden ve en son keşiflerden faydalanırız.


Bütün bunlardan dolayı,

·      Roche 2009 yılında araştırma ve geliştirmeye, satış ve pazarlamadan daha fazla kaynak ayırmıştır.

·      Roche dünyanın en ileri görüşlü ve teknolojik olarak ilerleme kaydetmiş şirketlerinden bazıları ile ortaklıklar içinde olma geleneğini sürdürmektedir.

·      Roche yoğun bir şekilde biyoteknolojiye yatırım yapmaktadır ve dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir.

 

Nereye doğru gidiyoruz
 

Kişiye Özel Tedavi

Kişiye Özel Tedavi

Aynı hastalığın teşhisi konulmuş iki hasta aynı ilaca farklı tepkiler gösterebilirler. Bir hasta uygulanan tedaviden fayda görürken, bir diğeri arzu edilen klinik sonuçlar yerine ilacın istenmeyen yan etkilerinden muzdarip olabilir. Bu değişkenliğin bir kısmı hastalar arasındaki genetik ve diğer bazı biyolojik farklılıklardan kaynaklanabilmektedir. Kişiye Özel Tedavi altında yatan düşünce de, bu farklılıkları moleküler düzeyde değerlendirerek belirli hasta gruplarının ihtiyaçlarına uygun, butik tedavi yöntemleri geliştirmektir. Bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin daha iyi, daha güvenli ve daha etkin maliyetli olması konusunda inanılmaz bir potansiyele sahiptir.

Bu potansiyelin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç olsa da, sağlık piyasası gözle görülür bir şekilde “herkese uyan” ürünlerden uzaklaşmaktadır. Bu yaklaşımın ardında itici bir güç olmaya devam eden Roche’un halen pazara sunulmuş olan birçok Kişiye Özel Tedavi pazar ürünleri bulunmaktadır. İlaçların kişiselleştirilmesinin önemli bir faydası da ilaç ile teşhisin etkileşiminde yatmaktadır. Her iki sahada da piyasa lideri olmamız geleceğin sağlık sorunlarına çözüm olabilmek konusunda bize önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.