Çocuk ve adölesanlarda en sık görülen artrit çeşidi, Sistemik Juvenil Idiyopatik Artrit’tir ( sJIA). Hastalığın tanısı daha çok bir dışlama tanısıdır. Hastalık tekil bir hastalık olmaktan çok farklı klinik tabloları içermektedir. Hastalığın görülme oranı 100.000 çocukta 16-50 arasında değişmektedir. JIA tipleri; Sistemik JİA, Oligoartiküler JİA, Sürekli oligoartrit, Uzamış oligoartrit, Seronegatif poliartiküler JİA, Seropozitif poliartiküler JİA, Jüvenil psoriatik artrit, Entezit ile ilişkili artrit ve Sınıflandırılamayan artritler’dir.

Semptomlar

Yineleyen ateş ve döküntü ile ortaya çıkar. Ateş, genellikle sabah akşam yükseklikler yapar. Çoğunlukla da gövdeye yerleşen makülopapüler döküntü ile birliktedir. Daha az sıklıkta hastalığa hepatosplenomegali ve lenfadenopati eşlik eder. Hastalığa nadiren perikardiyal efüzyon da eşlik edebilir. Klinik tablodan asıl sorumlu olan artmış interlökin 1 ve interlökin 6 düzeyleridir.

Tedavi

JIA tedavisi multidisipliner bir tedavi içermelidir. Tedavide temel amaç çocuğun sosyal ilişkilerini ve aktivitesini geri kazanmasıdır. Eklem dışı bulguların kontrol altına alınması yine tedavide diğer amaçlanan noktalardır. Hafif sJIA vakaların tedavisi sıklıkla tüm 24 saati kaplayacak şekilde verilmiş Non-Steroid Antiinflamatuar Tedavi yeterlidir. Indometasin, ateş ve perikardit için yararlıdır. sJIA akut fazında glukokortikoidler gerekir. Daha ciddi vakalarda intra-venöz yüksek doz metilprednisolon, devamında da oral prednisolon’a geçilir. Steroidlere bağlı morbiditeyi azaltmak için DMARDs ile kombine tedavi çoğunlukla önerilmektedir

 

REFERANSLAR

1- "Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA): Joint Disorders: Merck Manual Professional". Retrieved 2008-12-15.

2- Ravelli A and Martini A. Lancet 2007; 369:767–778.

3- Schneider R and Laxer RM. Clin Rheumatol 1998; 12:245–271.

4- Woo P, et al. Nat Clin Pract Rheumatol 2006; 2:28–34.

5- Kasapcopur O. Uveitis and Anti Nuclear antibody Positivity in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. Indian Pediatrics 2004;41:1035-1039.

6- Hoffart C and Sherry DD (2010). "Early identification of juvenile idiopathic arthritis". Journal of Musculoskeletal Medicine 247 (2).

7- Weiss JE and Ilowite NT (2007). "Juvenile idiopathic arthritis". Rheum Dis Clin North Am33 (3): 441–470.

8- "Juvenile Arthritis Symptoms". Retrieved 2010-04-19.

9- "What is the outlook (prognosis) for children with arthritis?". Retrieved 2010-04-19.

10- William C. Shiel Jr., MD, FACP, FACR, Ed. "Juvenile Rheumatoid Arthritis". Retrieved21 December 2012. From a doctor's point of view, the most important thing is to bring inflammatory arthritis under control as quickly as possible....This may also require use of some fairly strong medications, but it's important to recognize that they are necessary to reduce symptoms and prevent permanent damage.”

11- Hashkes PJ, Laxer RM (October 2005). "Medical treatment of juvenile idiopathic arthritis"JAMA 294 (13): 1671–84.