Romatoid Factor (RF)
Elecsys® Anti-CCP

Endikasyon

Elecsys® Anti-CCP, insan serumunda siklik sitrülin peptidlere karşı insan IgG otoantikorlarının yarı kantitatif analizinde kullanılır. Sonuçlar, diğer klinik bulgular ve laboratuvar testleriyle birlikte RA’nın tanısına yardımcı olur.

 

Klinik duyarlılık ve özgüllük

17 U/mL kesim değeri kullanılarak duyarlılık %67,7 ve özgüllük %97,0 olarak bulunmuştur.