Osteoporoz’da Elecsys® Kemik Belirteçleri

Osteoporoz’da Elecsys® Kemik Belirteçleri


Elecsys Kemik Belirteçleri osteoporoz hastalarında, tedavi takibi, tadaviye bağlılık ve kırık risk tahmini için kullanılan duyarlı belirteçlerdir.

Osteoporoz, sonuçta artmış kırık riskine yol açan, azalmış kemik dansitesi ve kemik yapısında değişiklikle karakterizedir. Kemik metabolizması belirteçleri ve hormon seviyesi tespiti hastanın tedavisinde önemli yardımlar sağlar. Roche, hastanızın durumunu belirlemenize ve tedaviye yanıtını değerlendirmenize yardımcı olmak için duyarlı immüno testlerin kapsamlı bir menüsünü sunmaktadır.

 

Kemik Belirteçleri ile tedavi takibi

• Kemik Belirteçleri; KMY değişikliklerinin tespit edilebilir olmasından önce erken tedavi takibi seçeneği sunan alternatif belirteçlerdir.3

• Beta-CrossLaps ve Total P1NP, tedavi başlangıcından 3 ay gibi kısa bir süre sonra tedaviye yanıtı gösterir.4,5

• Kemik belirteçlerinde kısa sürede meydana gelen değişiklikler, ileri dönem KMY değişikliklerinin tahmininde ya da uzun dönemde kırıkların azaltılmasında faydalıdır.6,7

• Tedaviye erken yanıtın gözlenebilmesi hastaya erken bilgi verilebilmesini sağlar, bu da hastanın tedaviye bağlılığını arttırır. 8,9,10


Referanslar

1 Tanko LB et al., Oral ibandronate: changes in markers of bone turnover during adequately dosed continuous and weekly therapy and during different suboptimally dosed treatment regimens. Bone 32, 687-693, 2003
2 Black DM et al., The effects of parathyroid hormone and alendronate alone or in combination in postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med ; 349:1207-15, 2003.
3 Vasikaran SD, Utility of biochemical markers of bone turnover and bone mineral density in management of osteoporosis. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 45(2):221-258, 2008
4 Roux C et al., Recommendations for monitoring antiresorptive therapies in postmenopausal osteoporosis. Joint Bone Spine, 72, 26-31, 2005
5 Garnero P et al., Evaluation of a fully automated serum assay for Total N-Terminal Propeptide of Type I Collagen in postmenopausal osteoporosis, Clinical Chemistry 54:1, 188-196, 2008
6 Eastell R et al., Relationship of early changes in bone resorption to the reduction of fracture risk with risedronate. J Bone Miner Res, 18:1051-6, 2003
7 Bauer DC et al., Change in bone turnover and hip, non-spine and vertebral fracture in alendronate-treated women: the fracture intervention trial. J Bone Miner Res, 19:1250-8, 2004
8 Camacho PM, Lopez NA, Use of biochemical markers of bone turnover in the management postmenopausal osteoporosis. Clin Chem Lab Med, 46(10):1345-1357, 2008
9 Delmas, PD et al. Effect of monitoring bone turnover markers on persistence with risedronate treatment of postmenopausal osteoporosis. J Clin Endocrinol. Metab, 92:1296-1304, 2007
10 Bergmann P et al., Evidence-based guidelines for the use of biochemical markers of bone turnover in the selection and monitoring of bisphosphonate treatment in osteoporosis: a consensus document of the Belgian Bone Club. Int J Clin Pract, 63, 1, 19-26, 2009


Ayrıntılı bilgi için;
kemik.belirtecleri@roche.com