Nükleik asit izolasyonu

Nükleik asit izolasyonu


Araştırmacılar moleküler biyoloji tekniklerinde optimum sonuçlar elde etmek ve amplifikasyon, dizileme, klonlama, işaretleme ve transfeksiyon gibi alt uygulamalarda kullanılmak üzere çok yüksek saflıkta nükleik asite ihtiyaç duyarlar. Roche Applied Science geniş ürün portföyü sayesinde h,çbir organik çözücü kullanmadan birçok materyalden etkin bir şekilde DNA ve RNA izolasyonu ve saflaştırma imkanı sunar.

Genomik/viral DNA,

Plasmid DNA’sı

PCR ürünleri veya diğer DNA parçacıkları

Total, viral, messanger ve mikro RNA