MagNA Pure Compact System

MagNA Pure Compact System


Düşük numune hacimli laboratuvarlar ile orta ölçekli laboratuvarların ihtiyaçlarına cevap verebilen 1 çalışmada 1 – 8 arası numune çalışabilen tezgahüstü tam otomatik izolasyon cihazıdır.

Elde edilen yüksek kaliteli Nükleik Asitler Gen Ekspresyon Analizlerinden (LightCycler® Cihazı veya Standart blok ısı döngü cihazlarında), Mikroarray Analizlerine veya Genotip araştırmalarına kadar geniş uygulama alanlarında kullanılabilir.

 

Aşağıdaki özellikleri sayesinde Laboratuvarınız için ideal bir sistemdir;

  • Yer kaplamayan tezgahüstü boyutlar
  • Farklı materyallerden nükleik asit izolasyonu yapabilme
  • Manyetik boncuk teknolojisi ile yüksek kalitede izolasyon
  • Farklı numune tipleri için farklı izolasyon protokolleri ve farklı elusyon seçenekleri
  • Kontaminasyon riskini ekarte eden, kullanıma hazır tek tek ambalajlı sarflar ve kitler
  • HEPA Filtre, UV dekontaminasyon ve Drop Catcher ile kontaminasyon riskini ekarte eden güvenilir sonuçlar
  • Benzersiz Uygulama ve Teknik Destek hizmeti

Daha fazla bilgi için:        
www.magnapure.com
turkey.marketing@roche.com