MagNA Lyser Cihazı


MagNA Lyser Cihazı hücrelerin veya diğer her türlü biyolojik materyalin parçalanması ve homojenize edilmesinde kullanılan  tezgahüstü bir cihazdır.

Nukleik Asit ve proteinlerin purifikasyonu, ekstraksiyonu veya analizi öncesinde numunelerin homojenize edilmesini sağlayarak takip eden basamaklarda yapılacak işlemleri kolaylaştırır.

MagNA Lyser cihazı, “MagNA Lyser Green Beads” tüpleriyle birlikte kullanılır. “MagNA Lyser Green Beads” tüpleri içinde seramik boncukların bulunduğu kullanıma hazır tüplerdir. MagNA Lyser rotoruna yüklenen tüplerin içindeki numuneler, cihazın çalışma sırasında yaptığı osilasyon hareketi ile parçalanarak homojen hale getirilir. Farklı süre ve hız bilgilerinin cihaza girilmesiyle, farklı materyallerden etkin bir homojenizasyon yapmak mümkündür.

Daha fazla bilgi için: www.magnapure.com

[email protected]