Hasta Başı Sistemleri Entegrasyonu

 

Roche, laboratuvar dışı IVD süreçlerinin iyileştirilmesi ve sonuç güvenliğinin sağlanmasında sunduğu hasta başı sistemleri entegrasyonu ile hastane tipi glikoz sistemi, kan gazı sistemleri ve çeşitli hasta başı sistemlerinin laboratuvar tarafından takip ve kontrol edilmesini sağlar. Hastane içinde farklı lokallerde kullanılan çeşitli hasta başı sistemlerin hastane networküne entegrasyonunu sağlayan yazılım programı cobas IT 1000, tüm bağlı sistemlere merkezden hızlı erişim ve kontrolü sağlayarak, veri ve sonuç güvenliği sunar.


Sistem Özellikleri

 • Farklı kullanım alanı olan hasta başı sistemleri için tek bir yazılım programı
 • Hastane içinde network bağlantısı olan her PC’den erişim imkanı
 • Tüm kullanıcılar için profil yaratma ve sertifikalandırma
 • Yeni kullanıcıların sisteme hemen tanımlanabilmesi
 • Tüm bağlı sistemler ile çift yönlü haberleşme
 • Kurum talebine göre merkezden sistemlerin konfigüre edilebilmesi
 • Sistemlerin kalite kontrolü için L&J grafik alma


Faydaları:

 • Hasta sonuçlarının anında LIS/HIS’e aktarımı ve arşivlenmesi
 • Tüm bağlı sistemlerin merkezden takibi
 • Tüm kullanıcıların ve kullanılan test malzemelerinin  merkezden takibi
 • Tüm bağlı sistemlerin kalite kontrol çalışmalarının ve hasta sonuçlarının takip ve kontrolü
 • Test kaçaklarının önlenmesi ile elde edilen finansal  katkı
 • Kliniklerde iş yükünün azaltılması
 • Lab akreditasyon ihtiyaçlarının sağlanması


Bağlanabilen sistemler:

 • cobas b 121 sistemi,
 • cobas b 221 sistemi,
 • AccuChek Inform II,
 • cobas h 232,
 • CoaguChek XS Pro,
 • Urisys 1100,
 • Reflotron Plus