Elecsys® Preeklampsi Testleri

Elecsys® Preeklampsi Testleri


Preeklampsi nedir?

Preeklampsi erken doğumun1 ve sonrasında bebek ölümü veya yenidoğanlarda bozuk sağlık durumunun önde gelen nedeni olan ciddi bir gebelik komplikasyonudur.2 Preeklampsi her yıl dünyada 8.5 milyon1 kadını veya başka bir deyişle yaklaşık 20 gebelikten birini etkilemektedir.    Aynı zamanda erken doğumların %15'inin ve maternal ölümlerin %42'sinin sebebidir.1


Preeklampsi tanısı nasıl konulmaktadır?

Geleneksel olarak preeklampsi tanısı eğer 20 hafta gebelikten sonra bir kadında yüksek kan basıncı (kan basıncı ≥ 140 / 90 mmHg, en az 4 saat arayla iki kez ölçülür) ve idrarında protein varsa (≥ 300 mg / 24 saat)1 koyulmaktadır. Bu göstergelerin her ikisi de düzenli prenatal tarama sırasında alınabilir. Ne yazık ki, bu kriterler hastalığın nasıl gelişme göstereceği ve hangi kadınların advers gebelik sonuçları geliştireceğini tahmin etmekte yetersizdir.


Roche preeklampsi testi nedir?

Roche ürünü yenilikçi bir kan testi (Elecsys® sFlt-1/PlGF immünolojik test oranı olarak bilinir), annenin kanında sFlt-1 ve plasental büyüme faktörü (PlGF) adlı iki proteinin oranını ölçme yoluyla bir kadının preeklampsi geliştirme riskini doğru olarak tahmin edebilmektedir.

New England Journal of Medicine tarafından yakın zamanda yayınlanan ve 1273 gebe kadını kapsayan çok merkezli bir klinik çalışma olan PROGNOSIS3, sFlt-1/PlGF oran testinin hangi gebe kadınların preeklampsi geliştireceğini ve hangilerinin geliştirmeyeceğini şu andaki yöntemlere göre çok daha doğru tahmin edebildiğini göstermiştir.

İki proteinin oranı düşük (< 38) olan bir gebe kadın %99.33gibi çok yüksek bir güven düzeyiyle bir sonraki hafta içinde çok büyük olasılıkla preeklampsi geliştirmeyecektir. Şu anda preeklampsi varlığını güvenle dışladığı kanıtlanmış başka hiçbir test yoktur.

Yüksek oran (≥ 38) ise %36.7 güven düzeyiyle gebe kadının gelecek 4 hafta içinde çok büyük olasılıkla preeklampsi geliştireceği anlamına gelir, bu oran da geleneksel tanı yöntemlerinin neredeyse iki katı güven demektir3. Bu özellik doktorların yakından izlenmesi gereken hastaları daha iyi belirlemesine olanak tanır.

 

Kaynak:

1. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet Gynecol 202 (161): e1-11
2. Powe, C.E., et al. (2011). Circulation 123(24), 2856-2869
3. Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, et al. Predictive value of the sFlt-1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. N Engl J Med 2016;374:13-22.