Elecsys® Kardiyak Belirteçleri


Kalp Yetersizliği

Kalp yetersizliği önemli bir küresel sağlık sorunu olup yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu yüzden erken aşamada tespit ve doğru tedavi yaşam kalitesinin artırılmasında kilit rol oynar.Toplumda kalp yetersizliği görülme oranı genel olarak %2-3 iken, 70 yaş sonrası bu oran %10’a, 80 yaş sonrası %15-20’lere çıkmaktadır. 2015 yılı itibariyle, ülkemizde 3 milyon kalp yetersizliği hastasının olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın önümüzdeki 10 yıl içinde en azından 2-3 kat artacağı öngörülmektedir.

 

Elecsys® NT-proBNP

Elecsys® NT-proBNP testi, insan serum ve plazmasında N-terminal pro B-tipi natriüretik peptidin in vitro kantitatif tayini için kullanılan immünolojik testtir. Elecsys® NT-proBNP testi, konjestif kalp yetersizliğinden şüphelenilen kişilerde tanı konulmasında ve hafif formda kardiyak fonksiyon bozukluklarının saptanmasında yardımcı olarak kullanılmaktadır. Test, aynı zamanda konjestif kalp yetersizliği tanısı konmuş hastalarda kalp yetersizliği önem derecesinin değerlendirilmesinde de yardımcı olur. 


Akut Miyokard İnfarktüsü (AMİ)

AMİ (kalp krizi), dünya çapında en önde gelen mortalite ve disabilite nedeni olup insidansı sürekli olarak artmaktadır. AMİ’nin hızlı bir şekilde tanımlanması etkin ve kanıt temelli tıbbi tedavinin başlatılması ve yönetilmesi için kritik öneme sahiptir.


Elecsys® Troponin T hs (TnT hs)

Elecsys® Troponin T hs testi insan serum ve plazmasında kardiyak troponin T’nin in vitro kantitatif tayini için kullanılan yüksek duyarlılıklı immünolojik testtir. Miyokard infarktüsünün evrensel yeni tanımına göre, miyokard iskemi (semptomlar, EKG değişiklikleri veya görüntüleme sonuçları) kanıtı ile birlikte kanda kardiyak troponin seviyeleri (sağlıklı popülasyonda) referans sınırın 99. persentilinin üzerinde olduğunda Mİ tanısı konmalıdır. Tanım, 99. persentilde hata oranı (varyasyon katsayısı) % 10’dan düşük veya % 10’a eşit olan bir troponin testi gerektirmektedir.

Miyokard infarktüsün yeni evrensel tanımına uygun olan Elecsys Troponin T hs testi, nekrozun tanımlanması için akut koroner sendromunun ayırt edici tanısında, örneğin akut miyokard infarktüsünde bir yardımcı olarak kullanılabilir. Elecsys® Troponin T hs testi, akut koroner sendromun (AKS) ötesinde, kararlı koroner arter hastalığı, kronik kalp yetmezliği ve kronik renal yetmezliği olan hastalarda kardiyovasküler mortalitenin öngörülmesine yardımcı olur.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin 2015 yılındaki kongresinde en yeni teknoloji olarak, yeni nesil cTn testleri ile artık kalp krizi tanısında sıfır saatlik protokoller ve 1 saatlik tanı algoritmaları ESC kılavuzları tarafından onaylanmıştır (Class I, Level B). Bu kapsamda valide edilmiş olan testlerden birisi olan Elecsys® Troponin T hs ile sağlanabilen yeni algoritmaya göre, AMİ tanısı 3 saatten 1 saate kısaltılmıştır.


Kaynaklar:

·  Twerenbold, R., Reichlin, T., Mueller, C. (2010). Clinical application of sensitive cardiac troponin assays: potential and limitations. Biomarkers Med; 4(3), 395-401 
·  Elecsys® Troponin T hs (high sensitive) ve Elecsys® NT-proBNP prospektüsleri
·  Thygesen, K., Alpert, J.S., White, H.D.; Joint ESC/ACCF/AHA/ WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. (2007). Universal definition of myocardial infarction, Eur Heart J, 28, 2525-2538.
·  Lindahl, B.,Venge, P., & James, S. (2010). The new high-sensitivity cardiac troponin T assay improves risk assessment in acute coronary syndromes. Am Heart J 160 (2), 224-229

·  Omland, T., de Lemos, J.A., Sabatine, M.S., Christophi, C.A., Rice, M.M., Jablonski, K.A., Tjora, S., Domanski, M.J., Gersh, B.J., Rouleau, J.L., Pfeffer, M.A., Braunwald, E; the Prevention of Events with Angiotensin Converting Enzyme Inhibition (PEACE) Trial Investigators. (2009). A sensitive cardiac troponin T assay in stable coronary artery disease. New Engl J Med, 361(26), 2538-2547
·  Latini, R., Masson, S., Anand, I., Missov, E., Carlson, M., Vago, T., Angelici, L., Barlera, S., Parrinello, G.,Maggioni, A.P., Tognoni, G., Cohn, J.N.; Val-HeFT Investigators. (2007). Prognostic value of very low plasma concentrations of troponin T in patients with stable chronic heart failure. Circ., 116(11), 1242-1249
·  McGill, D., Talaulikar, G., Potter, J.M., Koerbin, G., Hickman, P.E. (2010). Over time, high-sensitivity TnT replaces NT-proBNP as the most powerful predictor of death in patients with dialysis-dependent chronic renal failure. Clin Chim Acta, 411(13-14), 936-939.
·  Türk Kardiyoloji Derneği, Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu
·  Marco Roffi, Carlo Patrono, Jean-Philippe Collet, Christian Mueller, Marco Valgimigli, Felicita Andreotti, Jeroen J. Bax, Michael A. Borger, Carlos Brotons, Derek P. Chew, Baris Gencer, Gerd Hasenfuss, Keld Kjeldsen, Patrizio Lancellotti, Ulf Landmesser, Julinda Mehilli, Debabrata Mukherjee, Robert F. Storey, Stephan Windecker  (2015), 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation, European Heart Jornal, (10-12)