Elecsys® HE4

Elecsys® HE4


Yumurtalık kanseri dünya genelinde kanserle ilgili en yaygın dördüncü ölüm nedenidir. Yumurtalık kanserinin semptomları adneksiyal kitlelerin varlığına bağlıdır ve sıklıkla belirsizdir ve spesifik değildir. Bu nedenle, yumurtalık kanserlerinin % 70‑75’i ileri bir evrede saptanmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu'na göre yumurtalık kanseri hastalarında beş yıllık sağkalım oranı %46'dır. Ancak hastalığa erken tanı konulduğunda bu oran %94'tür. 

Over Kanserinde CA 125 ile birlikte HE4 (Human Epididimal Protein 4) testinin kullanımı, özellikle sağkalımın yüksek olduğu EVRE I Over kanseri hastalarının erken tespit edilebilmesine olanak tanımaktadır. Şu an over kanserde yaygın olarak kullanılmakta olan ve ileri evrelerde duyarlılığı yüksek olan CA125 testi EVRE I over kanseri hastalarının yaklaşık %50'sinde negatif sonuçlar vermektedir. İleri evrelerde tespit edilen over kanserinde sağkalım oranı oldukça düşüktür. CA125 ve HE4'ün birleşik kullanımı biyolojik belirteç negatif yumurtalık karsinomu yüzdesini %30-50 kadar azaltır.


Elecsys® HE4

·  Kısa ölçüm süresi: 18 dakika
·  Düşük numune hacmi: 10 μl
·  Geniş ölçüm aralığı: 15 – 1.500 pmol/l
·  Yüksek presizyon


Kaynaklar:
· NIH Consensus Development Conference Statement. Gynecol Oncol. 1994, 55, S4-S14
· Montagnana et. al. J. Clin. Lab. Anal. 2009
· Moore RG et al. Gynecologic Oncology 2008, 111, 402-408
· Elecsys® HE4 prospektüsü