Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)


Yumurtalık Rezervi Değerlendirmesi ve Kontrollü Over Stimülasyonunda (KOS)  AMH’nin yeri

AMH tayini, diğer klinik ve laboratuvar bulgularla birlikte over rezervinin değerlendirmesi ve kontrollü over stimülasyonuna (KOS) yanıtın tahmini için kullanılır. Serum AMH düzeylerinin menstrual döngü sırasında nispeten stabil kaldığı gösterilmiştir ve döngünün herhangi bir gününde ölçülebilir.1

Kadınlarda AMH yumurtalık folikülojenezde önemli bir rol oynar.2 Serum AMH'nin ölçümü klinik olarak en çok over rezervinin değerlendirmesi (antral ve pre-antral foliküllerin sayısını, antral folikül sayımını (AFS) yansıtır) ve kontrol edilen yumurtalık stimülasyonuna yanıtın tahmini için kullanılır.3,4,5

AMH kontrollü over stimülasyonuna (KOS) yanıtın tahmininde önemli bir role sahip olup, teröpatik stratejinin uygun bir şekilde kişiselleştirilmesine imkan verebilir.5


Elecsys® Anti-Mullerian Hormon (AMH)1

· Tam otomatik, kantitatif test, kullanıcıdan bağımsız ölçüm
· Kısa ölçüm süresi: 18 dakika
· Düşük numune hacmi: 50 μl
· Geniş ölçüm aralığı: 0.01 – 23 ng/mL
· Düşük al ölçüm sınırı: 0.03 ng/mL
· Yüksek presizyon (<%4.5)
· Antral Folikül Sayımı (AFS) ile klinik uyum (Spearman sıra katsayısı=0.68)
· Kullanıcılar ve laboratuvarlar arasında sonuçlarda minimum değişkenlik

 

Kaynaklar:

· Anti-Müllarian Hormon Elecsys ve cobas e analizörü kit prospektüsü
· Broekmans FJ, Visser JA, Laven JS, et al. Anti-Müllerian hormone and ovarian dysfunction. Trends Endocrinol Metab 2008;19(9):340-347.
· Nelson SM. Biomarkers of ovarian response: current and future applications. Fertil Steril 2013;99(4):963-969.
· Dewailly D, Andersen CY, Balen A, et al. The physiology and clinical utility of anti-Mullerian hormone in women. Hum Reprod Update 2014;20(3):370-385.
· La Marca A, Sunkara SK. Individualization of controlled ovarian stimulation in IVF using ovarian reserve markers: from theory to practice. Hum Reprod Update 2014;20(1):124-140.