Cystatin C

Böbrek fonksiyonlarının erken ve daha güvenilir tanısı

Dünyada her geçen gün dializ hastası ve böbrek nakli artmaktadır dolayısıyla bu da kronik böbrek hastalıklarından korunmanın güçlüğünün bir göstergesi  olarak önemli hale gelmiştir. Bu nedenle böbrek fonksiyon kaybının erken tanısına yönelik belirteçlerin faydasıda her geçen gün artmaktadır. Dünyada diyabet ve yüksek kan basıncının dramatik düzeyde artması böbrek yetmezliğinin ana nedenini oluşturmakta bu da özellikle Cystatin C gibi erken tanı belirtecini ön plana çıkarmaktadır.

 
Tüm Klinik Kimya Sistemleri test menüsü içerinde yer alan Cystatin C’nin başlıca avantajları:

  • Sabit üretim hızı, glomerüllerden serbestçe süzülmesi, kreatininden farklı olarak vücut kas kitlesinden etkilenmemesi nedeniyle Glomerüler Filtrasyon Hızının (GFR) değerlendirilmesi için daha duyarlı bir parametredir.
  • Cystatin C  serum düzeyleri yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik göstermez.
  • Yapılan çalışmalar, GFR’deki küçük değişiklikleri saptamada Cystatin C’nin serum kreatininden daha iyi bir parametre olduğunu göstermiştir.
  • Son yapılan çalışmalar, Cystatin C’nin orta derecede böbrek yetmezliğinin erken bir göstergesi olduğunu kanıtlamaktadır