Hakkımızda

İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır. Roche, süregelen yenilikçiliğiyle 120 yılı aşkın süredir insanların yaşamını iyileştirmeye kendini adayarak, hastaların ihtiyaçlarını bugünden karşılamak için kişiselleştirilmiş sağlık alanındaki yeni teknolojileri işine uygulamaya ve yükselen dijitalleşme trendlerine öncü olmaya devam etmektedir.

 

labaratuvar

 

Her zaman karşılanmamış ihtiyaçlara cevap verme vizyonu ve her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi ile ilaç ve diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline gelmiştir. DNA’sında inovasyon olan Roche, bilimsel keşiflerin yönlendirilmesi ve hastaların hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla faaliyet alanında geleceğin sınırlarını zorlamaya odaklanmıştır.

Roche, hastalıkların moleküler seviyede nasıl farklılaştığını çözmek için çalışmakta böylece hastalıkları önleyen, teşhis ve tedavi eden ilaç ve testler geliştirerek bunları ihtiyacı olan hastalara ulaştırmayı hedeflemektedir.

 

araştırma

 

Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketi olan Roche; onkoloji, hematoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve sinir bilimi alanlarında çığır açan ilaçlar geliştirmenin yanı sıra, kendisini sağlık hizmeti standartlarını iyileştirmeye adamıştır. In Vitro Diagnostik pazarında da dünya lideri olarak, bu uzmanlığıyla üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla dünya genelinde uzun soluklu ortaklıklar kurmaktadır. Ortaklık yapısından kaynaklı istikrarlı işleyişi sayesinde sürdürülebilir bir gelişim seyri izleyen Roche, hastalar ve toplum için kalıcı değer yaratmanın yanı sıra en yüksek kalite, güvenlik ve dürüstlük standartlarına bağlı kalmaya devam ederek, kişilerin yanı sıra faaliyet gösterdiği topluluklara ve doğaya da saygı göstermeyi önceliklendirmiştir.

1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.  Roche ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) on yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında ‘Grup Lideri’ seçilmiştir.

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2018 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 94 bin çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 56.8 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir.

 

Genetik

İlaç ve diagnostik alanlarında birleştirdiği uzmanlığı sayesinde araştırma odaklı sağlık hizmetlerinde lider konumda olan Roche, Roche İlaç olarak Türkiye’de 1958 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır.

2018 yılında Türkiye’deki 60’ıncı faaliyet yılını kutlayan Roche İlaç; onkoloji, hematoloji, romatoloji, transplantasyon ve solunum alanlarındaki hastalıkların tedavisine yönelik ürünleriyle Türkiye’deki hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına dünya ile aynı anda yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Türkiye’de ilk çalışmalarına Esentepe’deki binasında sekiz kişilik kadrosuyla başlayan Roche İlaç, 2015 yılından bu yana çalışmalarını İstanbul Maslak-Uniq’te bulunan merkez ofisinden yürütmektedir.

Roche İlaç, geleceğe yönelik inovatif yaklaşımıyla, tıbbi çözümleri insanların hizmetine hemen sunmanın gereğine inanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda vizyonunu belirlemek üzere hem global hem de Türkiye stratejisiyle uyumlu şekilde hastaların hayatlarını iyileştirmeye yönelik tüm çalışanları ile birlikte bir yol haritası oluşturmuştur. Roche İlaç, vizyonunu belirlerken insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığına yönelik çalışmalarını da ön planda tutmuştur. Roche İlaç Vizyon 2022’ye giden yolda ortaya çıkan hedeflerine uygun olarak, yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak ve sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığına destek olmak için çalışmaya devam etmektedir. Roche’un küresel coğrafi ölçeği ve erişimi, tanı ve tedavilerin ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.

 

Roche’un küresel uzmanlık ve deneyimi ışığında Türkiye’de 1991 yılında faaliyetlerine başlayan Roche Diagnostik, kurumsal ve kişisel kullanıma yönelik cihazlar ile biyokimya, hormon, genetik, moleküler ve kanser test portföyü ile geniş bir alanda hizmet vermekte, yenilikçi teknoloji ve klinik değerlere sahip ürünleri ile hastaların yaşamlarını iyileştirmeye ve toplum sağlığına katkı sağlamaya odaklanmaktadır. Roche Diagnostik çalışmalarını İstanbul Levent’te bulunan merkez ofisinden yürütmektedir.

Hem insanların hayat kalitesini hem de sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesini artırmayı hedef edinmiş olan Roche Diagnostik, cihazlarının bulunduğu acil servislerdeki konumunu da dikkate alarak, "Satış Sonrası Hizmet”e  büyük önem vermektedir ve Uygulama Uzmanları ile Teknik Servis Uzmanları’nın sayısını artırarak servis potansiyelini yükseltme yönüne gitmiştir.