Hakkımızda

Roche Grubu, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla 1896 yılında kuruldu. Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketi olan Roche; onkoloji, hematoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve sinir bilimi alanlarında çığır açan ilaçlar geliştirmenin yanı sıra, kendini sağlık hizmeti standartlarını iyileştirmeye adamıştır. In Vitro Diagnostik pazarında da dünya lideri olarak bu uzmanlığıyla, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarıyla, dünya genelinde uzun soluklu ortaklıklar kurmaktadır. 

 

labaratuvar

 

DNA’sında inovasyon olan Roche, bilimsel keşiflerin yönlendirilmesi ve hastaların hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla faaliyet alanında geleceğin sınırlarını zorlamaya odaklanmıştır. 120 yılı aşkın süredir insanların ihtiyaçlarını bugünden karşılamak için kişiselleştirilmiş sağlık alanındaki yeni teknolojileri işine uygulamaya ve yükselen dijitalleşme trendlerine öncü olmaya devam etmektedir. 

araştırma

 

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2018 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 94 bin çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 56.8 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir. 

Türkiye’deki ilk çalışmalarına Esentepe’deki binasında sekiz kişilik kadrosuyla başlayan Roche İlaç, 2015 yılından bu yana çalışmalarını İstanbul Maslak-Uniq’te bulunan merkez ofisinden yürütmektedir. 2018 yılında Türkiye’deki 60. Faaliyet yılını kutlayan Roche İlaç; onkoloji, hematoloji, romatoloji, transplantasyon ve solunum alanlarındaki hastalıkların tedavisine yönelik ürünleriyle Türkiye’deki hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına dünya ile aynı anda yenilikçi çözümler sunmaktadır. 

Roche İlaç, geleceğe yönelik inovatif yaklaşımıyla tıbbi çözümleri insanların hizmetine hemen sunmanın gereğine inanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda vizyonunu belirlemek üzere hem global hem de Türkiye stratejisiyle uyumlu şekilde hastaların hayatlarını iyileştirmeye yönelik tüm çalışanları ile birlikte bir yol haritası oluşturmuştur. Vizyon 2022’ye giden yolda ortaya çıkan hedeflerine uygun olarak, yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak ve sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığına destek olmak için çalışmaya devam etmektedir. 

Genetik

Roche Diagnostik , Türkiye’de 1991 yılından bu yana ülkemizin önde gelen Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Hastaneleri, özel hastaneler ve laboratuvarlarında hizmet vermektedir. Roche’un küresel uzmanlık ve deneyimi ışığında, Türkiye’nin öncü sağlık firmalarından biri olma hedefiyle yola çıkan Roche Diagnostik Türkiye, Merkezi & Hastabaşı Tanı Çözümleri, Moleküler Çözümler ve Diyabet alanlarında yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı, profesyonel ve kişisel kullanıma yönelik cihazları, biyokimya, hormon, genetik, moleküler ve kanser test porföyü ile hastaların yaşamlarını iyileştirmektedir. Roche Diagnostik Türkiye, günümüzde yaklaşık 270 çalışanı ile hem insanların hayat kalitesini hem de sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesini artırmayı hedefleyerek ve acil servislerdeki konumunu da dikkate alarak satış sonrası sunduğu hizmetlerine de büyük önem vermektedir. 

Roche Diagnostik ayrıca, doğru teknolojiye yatırım yapılması verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi, değişime uyumun kolaylaşması ve tasarruf edilmesi amacıyla sağlık kurluşlarına üç farklı seviyede danışmanlık çözümleri sunmaktadır:

 

- Teknik Danışmanlık: Sürecin başlamasından önce plan aşamasında.

- Süreç Danışmanlığı: Sürecin devamında aksaklıkların ortadan kaldırılmasında.

- Stratejik Danışmanlık: Yeni süreçlerin eklenmesinde ya da geliştirilmesinde.

Danışmanlık hizmetlerimizin çalışma alanı kan bankası, moleküler laboratuvar, patoloji laboratuvarı ve merkez laboratuvarlarla sınırlı olmayıp; numune alma, lojistik, hasta başı servisleri, numune kabul gibi laboratuvarın dışında faaliyet gösteren alanları da kapsamaktadır.