Faaliyet Alanları

Merkezi İsviçre Basel’de bulunan Roche, ilaç ve diagnostik alanında dünyanın önde gelen araştırma odaklı sağlık gruplarındandır. Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olarak Roche, onkoloji, viroloji, inflamasyon, metabolizma ve merkezi sinir sistemi hastalıkları için yenilikçi ve farklı ilaçlar geliştirmektedir. Aynı zamanda in-vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında dünya lideri olan Roche, diyabet yönetiminde de öncüdür.

Roche’un ayırt edici özelliği; bilimde mükemmellik ilkesi ile hastaların sağlığında ve yaşam kalitesinde gerçek bir fark yaratmaktır. Şirketimizin öncelikli amacı hastalar için daha etkin tedavi seçenekleri geliştirmektir. Bu kapsamda Roche’un odak noktası, ihtiyacı olan hastalara fayda sağlamak amacıyla, tıbbi açıdan farklılaştırılmış tedavilerle “tedavileri hastalara göre uyarlamak”tır. Roche, bu vizyonunu hayata geçirmek için İlaç ve Diagnostik alanlarına yoğunlaşmaktadır.


Sağlık spektrumunda baştan aşağıya yenilikçilik

Hastalar için daha iyi faydalar sağlamak amacıyla Roche, erken teşhisten hastalıktan korunmaya, teşhise, tedaviye ve takip aşamasına kadar sağlık sisteminin bütününde entegre bir yenilikçilik yaklaşım sürdürmektedir. Bu alanlar doğal yollarla birbirleriyle ilişkilendirilmek suretiyle gelecekte hastalara daha etkin, daha güvenli ve daha etkin maliyetli sağlık hizmeti sunabilecek şekilde bütünleşeceklerdir.

 

Klinik faydalara sahip ürünler

Modern tıpta elde edilen tüm ilerlemelere karşın sosyal ve ekonomik faktörler hastalıkların teşhis ve tedavisinde daha yenilikçi yeni ürünlere olan ihtiyacı doğurmaktadır. Roche kaynaklarını, ilaç ve diagnostik gibi iki yoğun araştırma yapılan faaliyet alanına alanına tahsis etmiş durumdadır.

Bu faaliyetler arasında öncelik, Roche'un bir fark yaratabileceği, karşılanmış tıbbi gereksinimlerin bulunduğu alanlara verilmiştir. Buradaki amaç halihazırda mevcut olan seçeneklerin henüz sağlayamadığı yeni ve gelişmiş ilaçları, teşhis yöntemlerini ve hizmetleri sunabilmektir.

Bu nedenle Roche araştırma ve geliştirmeye yoğun bir yatırım yapmaktadır ve gelecekte de bunu yapmaya devam edecektir.