Dünyanın en büyük biyoteknolojik ilaç ve önde gelen in vitro diagnostik şirketi olan Roche, bugün ve yarın, hayatları iyileştirmek üzere toplumun uzun vadedeki faydalarına yönelik çalışmaktadır. Şirket, sürdürülebilir katkı sağlamak ve insan hayatını iyileştirmek için 120 yılı aşkın süredir iş ile bilimi buluşturmaktadır ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan yönetimsel yaklaşımıyla sektörde öncü konumdadır.

Roche, sürdürülebilirlik kültürü çerçevesinde, dünyanın gelişmesine olumlu katkıda bulunmak için faaliyetlerine devam etmektedir. Toplumu, çevreyi ve ekonomiyi sürdürülebilirliğin 3 ayrılmaz ögesi olarak hedefine alan Roche, çevresel ve toplumsal sorumlulukları, kurumsal başarının olmazsa olmaz koşulu olarak görmektedir.

Bu sorumluluklar şöyle sıralanabilir:

• Sorumlulukları dikkate alarak faaliyet göstermek, kurumsal yönetimin prensiplerini

uygulamak

• Yüksek kalitede istihdam yaratmak

• Roche ürünlerine hızlı erişim sağlamak

• Çalışanlara değer vermek ve çalışan haklarını korumak

• Faaliyetleri, çevreye karşı sorumlulukları gözeterek gerçekleştirmek

• Toplumsal projeleri desteklemek, bilimde yenilikçiliği teşvik etmek

Roche, kurulduğu yıldan bu yana sürdürülebilir politikalara ve uygulamalara yatırım yapmayı temel öncelik olarak görmektedir.
 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin Takipçisi

 

Eylül 2015’te, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” kapsamında, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkese refah sağlamak için “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni (SDG’ler)” oy birliğiyle kabul etmiştir. Bu anlaşma, çok sayıda paydaşın katılımıyla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın bir sonraki aşaması için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Roche, herkes için sağlıklı yaşam ve refah sağlamayı amaçlayan 17 SDG’yi kendi stratejisi doğrultusunda desteklemeyi taahhüt etmektedir.

 

 

Roche İlaç Türkiye, Roche Global’in sürdürülebilirlik hedeflerine paralel olarak faaliyetlerini yürütmek üzere, 2011 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni oluşturarak lokal sürdürülebilirlik stratejisini gerçekleştirmiştir. Bu strateji kapsamında, sürdürülebilirlik göstergeleri nezdinde iyileştirme planları oluşturmak, sürdürülebilirlik bilincini çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında yaygınlaştırmak ve faaliyetleri raporlamak yer almaktadır.

2014 yılında Roche’un Türkiye’deki sürdürülebilirlik çalışmalarına Roche Diagnostik de katılmıştır ve ilk kez ortak kurumsal sorumluluk raporu çıkarılmıştır.

 

Roche İlaç Türkiye, Roche Global’in sürdürülebilirlik hedeflerine paralel olarak faaliyetlerini yürütmek üzere, 2011 yılında Sürdürülebilirlik Komitesi’ni oluşturarak lokal sürdürülebilirlik stratejisini gerçekleştirmiştir. Bu strateji kapsamında, sürdürülebilirlik göstergeleri nezdinde iyileştirme planları oluşturmak, sürdürülebilirlik bilincini çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında yaygınlaştırmak ve faaliyetleri raporlamak yer almaktadır.

2014 yılında Roche’un Türkiye’deki sürdürülebilirlik çalışmalarına Roche Diagnostik de katılmıştır ve ilk kez ortak kurumsal sorumluluk raporu çıkarılmıştır.