Roche Türkiye olarak, insan hayatını, çevreyi ve doğal kaynakları korumak ve yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutmak temel prensiplerimizdir. Bu prensipler çerçevesinde bütün faaliyetlerimizi “ekolojik dengeye saygı” yaklaşımı çerçevesinde sürdürmekteyiz, bu nedenle doğal kaynakları bilinçli ve ekonomik kullanmak, kaynakların rejenere olmalarına ve yenilenmelerine fırsat verilmesini sağlamak, temiz teknolojiler ile minimum atık üretmek, kaçınılmaz atıkların en iyi şekilde arıtılması için önlem almak ve sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığına vesile olmak en büyük amaçlarımızdandır.

 

Çevre sorumluluğumuzun bir parçası olarak çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirebilmek için yeni ve daha sürdürülebilir teknolojileri ve süreçleri araştırmaktayız. Beş yıllık çevresel hedefler belirleyen şirket, çevresel etkisini İsviçre Federal Ofisi’nin belirlediği Ekolojik Denge (Eco-Balance) metriği ışığında ölçmektedir. Bu metrik, kurum faaliyetlerinin küresel ekosistemi nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Roche’un çevresel uygulamaları, Roche İlaç ve Roche Diagnostik Türkiye açısından da referans niteliktedir.

 

Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası

 

Roche İlaç ve Roche Diagnostik olarak;

Çevrenin korunmasında, enerji performansımızın iyileştirilmesinde ve iş ilişkilerimizde ahlaki değerlere bağlı kalarak, yerel, ulusal ve uluslararası kanunlara uyarak, resmi mercilerle iş birliği yaparak ve toplumla iletişim içinde kalarak doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkların en düşük seviyeye indirilmesini, enerji kaynaklarının ve ekipmanların verimli kullanımını, en iyi alternatiflerin değerlendirilmesini, ekolojik denge açısından sürdürülebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini, sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan firmalarımızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,

Her yıl yeni amaçlar ve hedefler belirleyerek Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerimizin sürekli gelişimini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda çevre, enerji ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem verip, gerekli bilgi ve kaynakları sağlayacağımızı,

Çevre faktörünü ve enerji performansımızı ön planda tutacağımızı taahhüt ederiz.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki bakış açımız insan sağlığının operasyonel faaliyetlerden daha öncelikli olduğu gerçeği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu felsefe Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (ÇSG) programlarının geliştirilmesi, iletişim ve eğitim olanaklarının eksiksiz verilmesi ile başarıya ulaşmaktadır.

 

Bu kapsamda Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki misyonumuz:

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarına giren konular  kalite, verimlilik ve maliyet alanları ile aynı sorumluluk duygusu ve çevre bilinci içerisinde ele alınır. Çevre ve doğal kaynakların korunması Roche kurumsal sorumluluğunun ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parçalarından biridir. Roche, çevre performansının gelişmesi amacıyla kısa ve uzun vadeli projelerini organize etmektedir. Çevre koruma projeleri üzerinde yoğunlaşarak ve çevre politikasının ışığı altında yeni teknolojiler kullanarak, çevresel yükün azaltılmasında önlemler alınmıştır. Roche Türkiye üretim süreçlerinde endüstriyel büyümenin her zaman enerji ve malzeme tüketiminde ve atık, kirlilik üretiminde artış anlamına gelmediğini göstermiştir.   

 

Roche, 2009’dan beri üst üste 10 yıl Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) sağlık sektörünün “Süpersektör Lideri”ünvanını elde etmiştir. Sağlık hizmetleri şirketleri arasında 10 yıl üst üste elde ettiğimiz bu yüksek derece, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye adanmışlığımızı yansıtmaktadır.