Dünyanın en büyük biyoteknolojik ilaç ve önde gelen In Vitro Diagnostik şirketi olarak; bugün ve yarın, hayatları iyileştirmek üzere toplumun uzun vadedeki faydalarına yönelik çalışıyoruz.

 

Toplumu, çevreyi ve ekonomiyi sürdürülebilirliğin 3 ayrılmaz ögesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla, çevresel ve toplumsal sorumlulukları, kurumsal başarının olmazsa olmaz koşulu olarak kabul ediyoruz.

Bu sorumluluklar şöyle sıralanabilir:

• Sorumlulukları dikkate alarak faaliyet göstermek, kurumsal yönetimin prensiplerini

uygulamak

• Yüksek kalitede istihdam yaratmak

• Roche ürünlerine hızlı erişim sağlamak

• Çalışanlara değer vermek ve çalışan haklarını korumak

• Faaliyetleri, çevreye karşı sorumlulukları gözeterek gerçekleştirmek

• Toplumsal projeleri desteklemek, bilimde yenilikçiliği teşvik etmek

 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin Takipçisiyiz

Eylül 2015’te, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” kapsamında, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkese refah sağlamak için “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ni (SDG’ler)” oy birliğiyle kabul etmiştir. Bu anlaşma, çok sayıda paydaşın katılımıyla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın bir sonraki aşaması için önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Biz de Roche olarak; herkes için sağlıklı yaşam ve refah sağlamayı amaçlayan 17 SDG’yi kendi stratejisi doğrultusunda desteklemeyi taahhüt ediyoruz.