PAYDAŞLARIMIZIN UYUM TAAHHÜDÜ

 

Aşağıdaki hususlar paydaşlarımız tarafından beyan ve taahhüt edilmektedir:

 

1.         Paydaşlarımız tüm işlerini uygunluk ve dürüstlük çerçevesinde yapacağını, geçerli tüm yasa, yönetmelik ve endüstri kurallarına, aynı zamanda da Roche İş Ortağı Davranış Kurallarına uyacağını ve özellikle hiçbir yolsuzluk eylemine dahil olmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. (Örneğin; rüşvet veya uygunsuz çıkarlar teklif etme, verme, isteme veya kabul etme; yolsuzluk; zimmete geçirme; hırsızlık).

 

2.         Paydaşlarımız, gerçek olmayan hiçbir belge oluşturmayacaktır.

 

3.         Paydaşlarımız, mevcut bilgilerine göre, içinde bulunduğu, geçmiş veya halen mevcut hiçbir iddia, soruşturma, hüküm veya kovuşturma bulunmadığını beyan etmektedir.

 

4.         Paydaşlarımız, aşağıdaki durumlarda Roche’u derhal bilgilendirecektir (en yakın yetkili kişiler olan, somut sözleşmede belirtilen kişi, Lokal Uyum Yöneticisi veya Global Uyum Yöneticisi):

 

·                Bir uygunluk endişesinin veya sorusunun olması durumunda;

·                Bir Roche işiyle bağlantılı, uygunluk göstermeyen bir durumla karşılaşılması halinde.

        (Global Uyum Yöneticisi’nin iletişim bilgileri için businesspartners.roche.com adresine bakınız.)

 

5.         Paydaşlarımızın, uygunsuz davranış gösterdiğinden makul bir kuşku duyulması halinde, Roche veya bağımsız bir üçüncü tarafın yaptığı bir denetimde paydaşlarımız ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge veya yardım talebi ile ilgili olarak Roche ve/veya denetimi yapan 3. taraf ile tam anlamıyla iş birliği yapacaktır.

 

6.         Paydaşlarımız, Roche’un yetkili makamlarca soruşturulması halinde, bu soruşturmada ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi, belge veya yardım talebi ile ilgili olarak yetkili makamlarla tam anlamıyla iş birliği yapacaktır.

 

7.         Paydaşlarımız, Roche’un dürüstlük standartlarını anlamakta ve bunlara uymayı taahhüt etmektedir. Paydaşlarımız, Roche’un uygunsuz davranışları tolere etmediğini, aksi halde uygun çözümler uygulanmasını talep etme hakkının bulunduğunu ve gerekirse iş birliğini sonlandıracağını bilmektedir.