skip to the content

RET-He

Sysmex'in aşağıda belirtilen kan sayım cihazlarında RET-He (retikülosit hemoglobin eşdeğeri) parametresinin raporlanması mümkündür:
• XE-2100, XT-4000i, XT-2000i

Fluorescence Flow Cytometry İle Kesin Retikülosit Sayımı:


• Retikülosit analizi için patentli, yeni bir floresan boyası yalnızca bir yönden akım geçiren diyot lazerin dalga uzunluğunu hassas bir şekilde ayarlayarak doğru ve güvenilir bir ölçüm sağlar. Retikülosit hücrelerin RNA'ları spesifik olarak belirlenir.
• Hücre akışında hücreler tek tek semi kondüktör (yarı iletken) lazer sinyalinden geçer.
• Her bir numune için 30,000'den fazla hücre sayımı gerçekleşir.
• Bu gelişmiş teknoloji retikülositlerin, eritrositlerin ve trombositlerin kesin sayımını verir, çok düşük konsentrasyonlarda ve büyük trombositlerin veya mikro eritrositlerin varlığında bile mükemmel ayrıştırmayı sağlar.
• Sysmex sistemlerinde RET-He, gerçek sayım ile raporlanabilir parametre olarak verilir.

Kalitatif ve Kantitatif Yönlerden Eritrosit Oluşumunun Hızlı ve Hassas Ölçümü:


Fluorescence Flow Cytometry teknolojisi, retikülositlerin olgunlaşma evrelerini ayrı ayrı göstererek kemik iliğinden gerçekleşen eritrosit oluşumu hakkında mükemmel bilgi verir.
Bunlara ek olarak, gelişme sürecindeki en olgunlaşmamış retikülositler IRF (olgunlaşmamış retikülosit fraksiyonu) olarak da raporlanır.

• Retikülositlerin farklı olgunlaşma evreleri kemik iliğindeki hücre yapımı aktiviteleri için ispatlanmış bir parametredir (örn: Eritropoietik aktivite). Böylece aneminin teşhisi ve tedavisi için eritrositlerin durumu hakkında önemli veriler elde edilir.
• Demir eksikliği vakalarında retikülositlerdeki hemoglobin miktarı enflamasyona bağlı olmadan anlık eritropoiez durumunu tam olarak yansıtır. O yüzden genel teşhis, erken ve özel tedaviler (örn. EPO terapileri) ve acil müdahale değerlendirmeleri için çok faydalı bir araçtır.

321343a  Fig.1. Ciddi hipokromik anemisi vakası. Retikülosit hemoglobin eşdeğeri (RET-He) eritrosit üretimi esnasındaki hemoglobin seviyesinde düşük değerler gösteriyor.  
321343b  Fig.2. Tedavi başladıktan üç gün sonra. Sadece retikülositlerin konsentrasyonu değil, ayrıca ortalama retikülosit hemoglobin içeriğinde de artış var. Bu durum retikülosit kümelerinin grafikte daha yukarıya yerleşmelerinden anlaşılıyor. Eritrosit sayımı ve hemoglobin değerlerindeki bu belirgin fark, RET-He parametresinin hızlı ve etkin bir teşhis ve tedavi gözlemi sağladığını ispat ediyor.
 
Referanslar:

(1) Franck S, Linssen J, Messinger M, and Thomas L., "Potential Utility of RET-Y in the
Diagnosis of Iron-Restricted Erythropoiesis", Clin Chem 50: 1240-1242, 2004
(2) Buttarello M, Temporin V, Ceravolo R et al., "The New Reticulocyte Parameter (RET-Y) of
the Sysmex XE-2100", Am J Clin Pathol 121: 489-495, 2004
(3) Hinzmann R., "Iron Metabolism, Iron Deficiency and Anaemia", Sysmex J Int 13: 65-74, 2004
(4) Thomas L, Thomas C., "Biochemical Markers and Hematologic Indices in the
Diagnosis of Functional Iron Deficiency", Clin Chem 48: 1066, 2002
(5) Saigo K, Jiang M, Tanaka C et al., "Usefulness of Automatic Detection of Fragmented
Red Cells Using A Hematology Analyzer For Diagnosis of Thrombotic Microangiopathy", Clin Lab Haem 24: 347-351, 2002
(6) Jiang M, Saigo K, Kumagai S et al., "Quantification of Red Blood Cell Fragmentation
by Automated Haematology Analyser XE-2100", Clin Lab Haem 23: 167-172, 2001
(7) Briggs C, Rogers R, Thompson B et al., "New Red Cell Parameters As Potential Markers of Functional Iron Deficiency", Infus Ther Transfus Med 28: 256, 2001
 

  Ürünler
Tedavi Alanları
   Profesyonel Diagnostik
       İş Akışı Çözümleri
       Serum Çalışma Alanı
       Hematoloji Çalışma Alanı
          18 Parametre Cihazlar
          22 Parametre Cihazlar
          24 Parametre Cihazlar ve Çok Daha Fazlası
          Özel Parametreler
             Immature Granulocytes (Olgunlaşmamış Granülositler)
             NRBC
             RET-He
             HPC
             IPF
             Vücut Sıvıları Analizi
          Hematoloji İş Akışı Çözümleri
       İdrar Çalışma Alanı
       Hasta Başı Sistemleri
       Koagülasyon Çalışma Alanı
   Moleküler Diagnostik
   Uygulamalı Bilimler
   Doku Diagnostiği
   Diyabet Bölümü